Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

Η ΔΗΜΑΡ για την προστασία και ένταξη των αστέγων.Ερώτηση κατέθεσαν οι βουλευτές  της ΔΗΜΑΡ Πάρις Μουτσινάς, Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Νίκος Τσούκαλης, Γιάννης Πανούσης και Μαρία Γιαννακάκη, για θέματα προστασίας και ένταξης των αστέγων.Το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

"Τα τελευταία χρόνια λόγω της δεινής οικονομικής κρίσης μεγάλος αριθμός ανθρώπων έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με το τριπλό πρόβλημα της απώλειας εργασίας, απώλειας στέγης καθώς και την απουσία οποιουδήποτε υποστηρικτικού μηχανισμού. Παρά την οξύτητα του θέματος και του σταδιακού πολλαπλασιασμού των νεοαστέγων παρατηρείται μια βραδεία αντίδραση εκ μέρους των Υπουργείων που οφείλουν να καταρτίσουν συνολικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Στο νόμο 4052/2012 υπήρξε για πρώτη φορά η απόπειρα ορισμού της έννοιας του «αστέγου». Ο ορισμός του άρθρου 29 ωστόσο, εκτός από εξαιρετικά περιορισμένος, παραμένει μέχρι σήμερα κενό γράμμα καθώς δεν έχει υπογραφεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα ενεργοποιούσε ρυθμίσεις κοινωνικής προστασίας της ευπαθούς αυτής κοινωνικής ομάδας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ως «άστεγοι ορίζονται όλα τα άτομα που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, τα οποία στερούνται πρόσβασης ή έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη κατοικία που πληροί τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και διαθέτει τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης». Διαμορφώνεται έτσι μια περιοριστική έννοια που αποκλείει μεγάλο αριθμό ανθρώπων στους οποίους δεν επιτρέπει πρόσβαση σε υπηρεσίες για αστέγους λόγω του νομικού ή διοικητικού καθεστώτος τους. Γεγονός που δεν λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις πολιτικής της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Συναίνεσης του 2010 για την έλλειψη στέγης, όπου έγινε έκκληση «για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της κατάστασης των μεταναστών και των πολιτών της ΕΕ που έρχονται αντιμέτωποι με την έλλειψη στέγης ως αποτέλεσμα των εμποδίων πρόσβασης σε σχέση με το νομικό ή διοικητικό καθεστώς τους».

Επιπλέον με το άρθρο 29 οι άστεγοι δεν προστατεύονται παρά μόνο κατόπιν της έκδοσης ΚΥΑ όπως προβλέπεται στην παρ. 3 με την οποία θα ρυθμίζεται «το περιεχόμενο, η έκταση και ο χρόνος παροχής κοινωνικής προστασίας, καθώς και η διαδικασία και οι φορείς υλοποίησης της καταγραφής των αστέγων» και που μέχρι στιγμής δεν έχει υπογραφεί.

Είναι ενδεικτικό ότι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε καν τον αριθμό των αστέγων καθώς η έρευνα που διεξήχθη στις αρχές του 2009 από το εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης δεν αποτυπώνει πλέον την πραγματικότητα, τόσο γιατί έγινε πριν τη δραματική όξυνση του προβλήματος, όσο και γιατί οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις αδυνατούσα να συνεργαστούν, αλλά και γιατί υπήρξαν προβλήματα αναφορικά με το ποιοι θα πρέπει να καταγραφούν.

Εκτός αυτού, λόγω νομοθετικών ελλειμμάτων και μακρόχρονης κυβερνητικής αδράνειας, χρήματα που διαθέτει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για καιρό δεν εκταμιεύονταν, καθώς η ελληνική κυβέρνηση δεν υπέβαλλε σχετικές αιτήσεις χρηματοδότησης για προγράμματα υπέρ αστέγων.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προβλέπονται ενεργητικές παρεμβάσεις για ένταξη στην αγορά εργασίας ατόμων που ανήκουν στις «Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες» (όπως οι άστεγοι).

Μέχρι πρόσφατα η απορρόφηση των κονδυλίων ήταν δραματικά χαμηλή, ενώ η διαχειριστική αρχή δεν κατέθετε προτάσεις για την εν λόγω ευπαθή ομάδα.Κατόπιν των παραπάνω,

ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  • Θα υπογραφεί άμεσα η Κ.Υ.Α. που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 29 του νόμου 4052/2012;
  • Θα αναθεωρηθεί ο νομοθετικός ορισμός του αστέγου ώστε να περιλαμβάνει «όλα τα άτομα που διαμένουν στη χώρα, τα οποία στερούνται πρόσβασης ή έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη κατοικία που πληροί τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και διαθέτει τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης», όπως όριζε το αρχικά κατατεθειμένο σχέδιο νόμου;
  • Στα πλαίσια της αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» έχουν προβλεφθεί συγκεκριμένες δράσεις που θα αξιοποιούν κοινοτικά κονδύλια σε όφελος του καινούργιου κοινωνικού φαινομένου των νεοαστέγων; Τι ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος καλύπτουν οι δράσεις αυτές και με ποιο τρόπο θα αξιολογούνται;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...