Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

Παραχώρηση της Πλατείας Κλαυθμώνος κατά τη χριστουγεννιάτικη περίοδο 2013-2014

Η ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων


Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας, ενόψει της χριστουγεννιάτικης περιόδου 2013-2014, προτίθεται να παραχωρήσει δέκα (10) οριοθετημένους κοινόχρηστους χώρους (κιόσκια-σπιτάκια) επί της Πλατείας Κλαυθμώνος, κατόπιν κλήρωσης, αποκλειστικά και μόνο για τη διάθεση γλυκισμάτων, χριστουγεννιάτικων στολιδιών – χειροτεχνημάτων.

Τα δέκα (10) αυτά κιόσκια-σπιτάκια θα είναι αυτοφερόμενα, ελαφριάς κατασκευής και συγκεκριμένα ξύλινης, όχι πακτωμένα αλλά με απλή έδραση, διαστάσεων 8,00 τ.μ. έκαστο και θα είναι εφοδιασμένα με ηλεκτρογεννήτριες.

Η μεταβολή της χρήσης δεν επιτρέπεται, όπως επίσης αποκλείεται και η δυνατότητα εμπορικής διαφήμισης. Επίσης, το ωράριο λειτουργίας θα είναι αυτό των αντίστοιχων καταστημάτων και οι τιμές πώλησης θα είναι ίδιες ή μικρότερες με αυτές που υπάρχουν στα καταστήματα λιανικής, των σχετικών επιχειρήσεων.

Το κόστος κατασκευής θα βαρύνει τους ενδιαφερόμενους που θα κληρωθούν και θα πρέπει να υποβάλλουν σχέδια, με τις αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, τα οποία θα τυγχάνουν της έγκρισης της Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων (Τμήμα Τελών Κοινοχρήστων χώρων).
Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται από 20/12/2013 έως και 6/1/2014 και το τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου θα καθοριστεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο κατόπιν σχετικής εισήγησης της Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων θα είναι στα 1.500,00 € ανά περίπτερο.

Σημειώνεται ότι, η άδεια παραχώρησης θα εκδίδεται αφού προηγηθεί η καταβολή του αντίστοιχου τέλους.

Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση θα έχουν έμποροι και εμπορικές επιχειρήσεις, που δρουν στα όρια του Δήμου Αθηναίων και διαθέτουν καταστήματα λιανικής πώλησης καθώς και όσοι κατέχουν άδεια υπαίθριου εμπορίου (Ν. 3377/2005).

Για τη συμμετοχή στην κλήρωση απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1. - Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού προκειμένου για εμπορικές επιχειρήσεις,
- Έναρξη επιτηδεύματος για φυσικά πρόσωπα
και επικυρωμένο αντίγραφο της άδειάς τους, όσοι ασκούν υπαίθριο εμπόριο.
2. Ταμειακή απόδειξη ή βεβαίωση περί νόμιμης απαλλαγής τους.
3. Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου, περί μη ύπαρξης οφειλών για οποιοδήποτε λόγο.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 15/11/2013 έως και 27/11/2013.
Τέλος επισημαίνεται ότι, η ανάρτηση του παρόντος κειμένου στην ιστοσελίδα του Δήμου μας γίνεται υπό την προϋπόθεση της έγκρισης όλων των ανωτέρω από την Οικονομική Επιτροπή και εν συνεχεία από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...